განბაჟების კალკულატორი

განბაჟების კალკულატორი

განბაჟების კალკულატორი


აქციზის გადასახადი: ლარი
იმპორტის გადასახადი: ლარი
შემოსავლების სამსახური: ლარი
საექსპერტო შემოწმება: 20 ლარი
დეკლარირების გადასახადი: 30 ლარი

გამოშვების წელი:
ძრავის მოცულობა:
 


სულ:    ლარი     $
ვალუტის კურსი 1 USD     =  2.69 ლარი
 ასევე იხილეთ განბაჟების კალკულატორები:

რუსეთისთვის

სომხეთისთვის

აზერბაიჯანისთვის

ყაზახეთისთვის

თურქეთი უკრაინა


განბაჟების კალკულატორი


აქციზის გადასახადი: ლარი
იმპორტის გადასახადი: ლარი
შემოსავლების სამსახური: ლარი
საექსპერტო შემოწმება: 20 ლარი
დეკლარირების გადასახადი: 30 ლარი

გამოშვების წელი:
ძრავის მოცულობა:
 


სულ:    ლარი     $
ვალუტის კურსი 1 USD     =  2.69 ლარი
 ასევე იხილეთ განბაჟების კალკულატორები:

რუსეთისთვის

სომხეთისთვის

აზერბაიჯანისთვის

ყაზახეთისთვის

თურქეთი უკრაინა