საქართველოს შსს-ს პრეზენტაცია

საქართველოს შსს-ს პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2016"

პრეზენტაციის თემა: საქართველოში რეგისტრირებული, იმპორტირებული და რეექსპორტირებული ავტოსატრანსპორტო...

სრულად
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2017 წ.

სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2017 წ.

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2017...

სრულად
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2016...

სრულად
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2016...

სრულად
სულ  ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2016...

სრულად
პრეზენტაცია

პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"

პრეზენტაციის თემა: საქართველოში რეგისტრირებული, იმპორტირებული და რეექსპორტირებული ავტოსატრანსპორტო...

სრულად
საქართველოს  შინაგან   საქმეთა  სამინისტროს  პრეზენტაცია

საქართველოს შინაგან   საქმეთა სამინისტროს პრეზენტაცია

პრეზენტაციის თემა: საქართველოში რეგისტრირებული, იმპორტირებული და რეექსპორტირებული ავტოსატრანსპორტო...

სრულად
სტატისტიკური მონაცემები 2010 წლიდან 2015 წლამდე (ინვარი-ოკტომბერი)

სტატისტიკური მონაცემები 2010 წლიდან 2015 წლამდე (ინვარი-ოკტომბერი)

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2015...

სრულად
სტატისტიკური მონაცემები 2010 წლიდან 2015 წლამდე (ინვარი-სექტემბერი)

სტატისტიკური მონაცემები 2010 წლიდან 2015 წლამდე (ინვარი-სექტემბერი)

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2015...

სრულად
სტატისტიკური მონაცემები 2010 წლიდან 2015 წლამდე (ინვარი-აგვისტო)

სტატისტიკური მონაცემები 2010 წლიდან 2015 წლამდე (ინვარი-აგვისტო)

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2015...

სრულად