კლიენტის გამყოლი

კლიენტის გამყოლი

სერვისი «კლიენტის გამყოლი» გულისხმობს საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას ავტომობილის შეძენის პროცესში.

მომსახურება «კლიენტის გამყოლი»-ს გაწევის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს თითოეული "მყიდველისათვის"ავტომობილის შერჩევისას 250 ლარში შედის:

1. ლაკ-საღებავის საფარის შემოწმება ულტრაბგერითი საზომით - შეზღუდვის გარეშე ("შეღებილი/შეუღებავი");
2. ავტომობილის ექსპლუატაციის ისტორიის შემოწმება Carfax-ის ბაზით - შეზღუდვის გარეშე;
3. ავტომობილის შერჩევის შემდეგ მისი სავალი ნაწილის დიაგნოსტიკა - 1 ავტომობილის შემოწმება შედის პაკეტში, ყოველი შემდგომის +20 ლარი;
4. კომპიუტერული დიაგნოსტიკა - 1 ავტომობილის შემოწმება შედის პაკეტში, ყოველი შემდგომის +30 ლარი;
5. დახმარება ავტომობილის გაფორმებისას (თარჯიმანის მომსახურება, პირადი მცველი თანხის გადაცემისას, კონსულტირება სხვადასხვა კონფლიქტური სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად, მორალური მხარდაჭერა ავტომობილის საბოლოო გადაფორმების მომენტამდე და სხვა.)

უკრაინის მოქალაქეებისათვის, დამატებითი თანხის გადახდის შემთხვევაში, სერვისი "კლიენტის გამყოლი" დამატებით მოიცავს რამოდენიმე სპეციფიკურ მომსახურებას, რომლებიც დაკავშრებულია უკრაინაში ავტომობილების საბაჟო გაფორმებასა და სერთიფიკაციასდთან - "ვარგისია/უვარგისია", საბაჟო გაფორმების საორიენტაციო ფასების დათვლა და სხვა.

ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მიმართეთ ავტობაზრობა AUTOPAPA-ს გაყიდვების მენეჯერს:

nugzar
გაყიდვების მენეჯერი გაყიდვების მენეჯერი
გოგა ჭკადუა
ნუგზარ ხითარიშვილი
ტელ: ‎+995599208419 ტელ: +995551153352
(Viber, WhatsApp); (Viber, WhatsApp);


ან დარეკეთ AUTOPAPA –ს ცხელი ხაზის ნომერზე:

+995322050555.

პატივისცემით, თქვენი AUTOPAPA

#autopapa #WeSellBetter