ქულები საქართველოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის3-07-2017 Информация

100-ქულიანი ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ, მძღოლებს მართვის უფლება ჩამოერთმევათ