2017 წლის 01 იანვრიდან საქართველოში ავტომობილების აქციზი შეიცვალა29-01-2017 Информация

“საგადასახადო კოდექსში” ცვლილებების შეტანის შესახებ მომზადებული კანონპროექტის თანახმად, მსუბუქი ავტომობილების აქციზის განაკვეთი შეიცვალა ავტომანქანის ასაკის და ძრავის მოცულობის მიხედვით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ავტომობილის განბაჟება გაძვირდა.


ავტომობილების აქციზის ცვლილებები 2017 წლის 01 იანვრიდან

ავტომობილის ასაკი ძრავის მოცულობა იყო გახდა სხვაობა
1 წლამდე 1 სმ.3 1,5 1,5 0
1 წლის 1 სმ.3 1,5 1,5 0
2 წლის 1 სმ.3 1,4 1,5 0,1
3 წლის 1 სმ.3 1,3 1,4 0,1
4 წლის 1 სმ.3 1,2 1,2 0
5 წლის 1 სმ.3 1 1 0
6 წლის 1 სმ.3 0,7 0,8 0,1
7 წლის 1 სმ.3 0,5 0,8 0,3
8 წლის 1 სმ.3 0,5 0,8 0,3
9 წლის 1 სმ.3 0,5 0,9 0,4
10 წლის 1 სმ.3 0,5 1,1 0,6
11 წლის 1 სმ.3 0,5 1,3 0,8
12 წლის 1 სმ.3 0,5 1,5 1
13 წლის 1 სმ.3 0,6 1,8 1,2
14 წლის 1 სმ.3 0,7 2,1 1,4
14 წელზე მეტის 1 სმ.3 0,8 2,4 1,6

ავტომობილის განბაჟება მოიცავს აქციზისა და საბაჟო გადასახადს. ამასთან, ავტომობილის გაფორმებისას შესაძლებელია წარმოიშვას მომსახურების შემდეგი საფასურები: დეკლარირებული ავტომობილის გაფორმების მომსახურება – 150 ლარი; საბაჟო დეკლარაციის შევსება – 30 ლარი; საექსპერტო შემოწმების აქტი – 20 ლარი.

აქციზის ფასის დასაანგარიშებლად კანონით გათვალისწინებული განაკვეთი უნდა გავამრავლოთ ავტომობილის ძრავის მოცულობაზე. მარჯვენასაჭიანი ავტომობილის აქციზის ფასის გამოთვლის შემთხვევაში მიღებული თანხა უნდა გამრავლდეს 3. მაგალითად, აქციზის შეცვლამდე, 2002 წ. მარჯვენასაჭიანი BMW 2.0 განბაჟების თანხა შეადგენდა 1600 ლარს (2000*0,8), ხოლო 01.01.2017 წლიდან შეადგენს 14400 ლარს(2000*2,4*3). ერთი სიტყვით, ყველაზე მეტად ახალი აქციზის ფასი 14 და მეტი წლის ავტომობილებზე გაძვირდა.