როგორ უნდა ჩამოვიყვანოთ ავტომობილი ახალი აქციზით საქართველოდან უკრაინაში?26-09-2016 Информация
მას შემდეგ, რაც 01.08.2016 წელს უკრაინაში ძალაში შევიდა კანონი №3251, რომელიც ნიშანდობლივად ამცირებს აქციზს მ/ა ავტომობილების იმპორტზე, ქვეყანაში წარმოიქმნა ინფორმაციული “აფეთქება”.