ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური მონაცემები 2019 მონაცემებით

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური მონაცემები 2019 მონაცემებით

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური მონაცემები 2019 მონაცემებით...

სრულად
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური მონაცემები 2018 წლის 01 იანვრიდან 2019 წლის 31 აგვისტომდე

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური მონაცემები 2018 წლის 01 იანვრიდან 2019 წლის 31 აგვისტომდე

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური მონაცემები 2018 წლის 01 იანვრიდან 2019 წლის 31 აგვისტომდე...

სრულად
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური მონაცემები  2018 წლის 01 იავრიდან 2019 31 მარტის ჩათვლით

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური მონაცემები 2018 წლის 01 იავრიდან 2019 31 მარტის ჩათვლით

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2018 წლის 01...

სრულად
საქართველოს შსს-ს პრეზენტაცია

საქართველოს შსს-ს პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2016"

პრეზენტაციის თემა: საქართველოში რეგისტრირებული, იმპორტირებული და რეექსპორტირებული ავტოსატრანსპორტო...

სრულად
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2017 წ.

სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2017 წ.

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2017...

სრულად
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2016...

სრულად
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2016...

სრულად
სულ  ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.

რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2016...

სრულად
პრეზენტაცია

პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"

პრეზენტაციის თემა: საქართველოში რეგისტრირებული, იმპორტირებული და რეექსპორტირებული ავტოსატრანსპორტო...

სრულად
საქართველოს  შინაგან   საქმეთა  სამინისტროს  პრეზენტაცია

საქართველოს შინაგან   საქმეთა სამინისტროს პრეზენტაცია

პრეზენტაციის თემა: საქართველოში რეგისტრირებული, იმპორტირებული და რეექსპორტირებული ავტოსატრანსპორტო...

სრულად