ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური მონაცემები 2019 მონაცემებით28-01-2020 Информация / სტატისტიკა
რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2019 წლის მდგომარეობით არსებულ ექსპორტის/რეექსპორტის/იმპორტის სტატისტიკურ მონაცემებზე.

გაეცანით ავტომობილების იმპორტ/ექსპორტ/რეექსპორტის სტატისტიკურ მონაცემებს, რათა უკეთესი წარმოდგენა შეგექმნათ ქვეყანაში მანქანების ყიდვა/გაყიდვის მდგომარეობის შესახებ.