ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური მონაცემები 2018 წლის 01 იავრიდან 2019 31 მარტის ჩათვლით4-04-2019 Информация / სტატისტიკა
რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2018 წლის 01 იანვრიდან 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით არსებულ ექსპორტის/რეექსპორტის/იმპორტის სტატისტიკურ მონაცემებზე.გაეცანით ავტომობილების იმპორტ/ექსპორტ/რეექსპორტის სტატისტიკურ მონაცემებს, რათა უკეთესი წარმოდგენა შეგექმნათ ქვეყანაში მანქანების ყიდვა/გაყიდვის მდგომარეობის შესახებ.