საქართველოს შსს-ს პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2016"21-04-2017 სტატისტიკა
პრეზენტაციის თემა: საქართველოში რეგისტრირებული, იმპორტირებული და რეექსპორტირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური კვლევა, სატრანსპორტო საშუალებების კონკრეტული მახასიათებლების მიხედვით დინამიკა, ავტოპარკის განახლებისა და ოპტიმიზაციის ტენდენციები, რეგიონების მიხედვით ფიზიკურ და იურიდიულ პირებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადანაწილება, ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების განაწილება ასაკისა და სქესის მიხედვით.