სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.22-07-2016 Информация / სტატისტიკა
რუსთავის ავტობაზრობა AUTOPAPA გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ სატრანსპორტო საშუალებების 2010-2016 წლის ექსპორტ/იმპორტის სტატისტიკურ მონაცემებზე სექტემბრის მდგომარეობით.

გაეცანით ავტომობილების იმპორტ/ექსპორტ/რეექსპორტის სტატისტიკურ მონაცემებს, რათა უკეთესი წარმოდგენა შეგექმნათ ქვეყანაში მანქანების ყიდვა/გაყიდვის მდგომარეობის შესახებ.


სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.
სულ ექსპორტი და რეექსპორტი 2010-2016 წ.