პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"25-04-2016 Информация / სტატისტიკა
პრეზენტაციის თემა: საქართველოში რეგისტრირებული, იმპორტირებული და რეექსპორტირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სტატისტიკური კვლევა, სატრანსპორტო საშუალებების კონრეტული მახასიათებლების მიხედვით დინამიკა, ავტოპარკის განახლებისა და ოპტიმიზაციის ტენდენციები, რეგიონების მიხედვით
ფიზიკურ და იურიდიულ პირებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადანაწილება, ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების განაწილება ასაკისა და სქესის მიხედვით.

ავტოპარკი საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება. ასევე, აღსანიშნავია, რომ 2011-2015 წლენში საქართველოში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სასოფლოსამეურნეო ტრანსპორტის, სპეცტექნიკის, ავტომოტოტრანსპორტის რაოდენობა


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"
 


პრეზენტაცია "ავტოპარკი 2015"